Close

Not a member yet?Register now and get started.

Monteringsanvisning

RIKTIG VENTILERING AV TAK

Riktig ventilasjon mellom undertaket og takpannene er en av de grunnleggende forutsetningene for et riktig montert tak. Det er nødvendig å sikre fri utlufting fra raft til møne. Ved dårlig luftsirkulasjon kan både underlagsbelegg og isolasjonssjiktet bli skadet av kondens under takstein.


MONTERING AV BÆRELEKTER OG SLØYFER

Ved montering av takstein benyttes det sløyfer og bærelekter laget av lett tremateriale (impregnering anbefalt). Lekter og sløyfer spikres til det eksisterende underlaget

med galvaniserte spikrer. For å lette arbeidet snorslå plassering av bæreleker på sløyfer. Sløyfene bør monteres med ca. 600 mm avstand, slik at annenhver sløyfe blir liggende over sperrene. Ved undertak uten varmeisolasjon bør lekter festes direkte til sperrene. Avstanden mellom bærelekter er 411 mm.

Festing av en bærende lekte ved takfot og andre bærende lekte slik som vist på bildet.


LEGGING AV TAKPANNER

Før montering av plater bør det kontrolleres at takstolens kanter er vinkelrette. Montering av plater bør startes fra nederste venstre hjørne. Den første platen må være pre-montert med selvborende skruer. Når første plateraden er på plass skyv inn de øvrige plateradene ved å "trykke ned" ved takpanellenes innfestningen.

Platene legges i rader fra takfot til møne, parallelt med takfoten. Takket være plateprofilens symmetriske trekk kan avkapp fra avslutning mot valm brukes også i kilrenner, slik at avfallsproduksjonen under montering begrenes til et minimum.

Hver platerad festes i forkant med fargede selvborende skruer eller galvaniserte selvborende skruer i passende farge. Ved festing av den nederste plateraden på første lekterad settes skruer i ”bølgedalen” slik som vist på bildet.
 

KILRENNER

Før montering av kilrennebeslag bør du kontrollere takflaten og, om nødvendig, jevne den ut. Mål 16 cm ut fra senter av kilrennen til hver side og fest sløyfer i hele kilrennens lengde. Kilrennebeslag monteres med et minimum omlegg på 15 cm. Kilderennebeslaget festes til lektene med selvborende skruer sammen med platene klippet til dekning av kilrenner, i hver profilbunn (”bølgedalen”).


BRUK ALDRI:

Verktøy som avgir varme som vinkelslipere, osv.


TRÅING PÅ TAKPANNENE

Når du går på takpannene bruk myke fottøy og trå kun i profilbunn (”bølgedalen”).

OBS! Skru fast takpannene før du tråkker på dem. Aldri forlat tak med takpanner uten innfesting.

Norwegian Nynorsk
Tagi: