Close

Not a member yet?Register now and get started.

Instrukcja montażu

WENTYLACJA POKRYCIA DACHOWEGO

Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych wymogów poprawnego montażu. Należy pamiętać o zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenicy. Przy małej przewiewności podkład i izolacja mogą ulec uszkodzeniu na skutek skraplania się pary wodnej pod powierzchnią blachy.


MOCOWANIE ŁAT NOŚNYCH I KONTRŁAT

Do montażu pokryć dachowych, stosuje się listwy dystansowe (kontrłaty) i łaty nośne wykonane z drewna lekkiego (zalecana impregnacja). Listwy i łaty należy przybijać do istniejącego podkładu za

pomocą ocynkowanych gwoździ. W celu ułatwienia dalszej pracy, można natrasować na kontrłatach położenie łat nośnych. Listwy dystansowe należy montować w odstępach ok.600mm, przy czym co druga listwa powinna spoczywać na krokwi. Na dachu z podłożem nieocieplanym, łaty należy mocować bezpośrednio do krokwi. Rozstaw łat nośnych wynosi 411 mm.

Mocowanie łaty nośnej przy okapie jak i drugiej łaty nośnej jak na rysunku.


MOCOWANIE POKRYCIA

Przed montażem blachy należy sprawdzić kąt prosty krawędzi więźby dachowej. Montaż blachy należy rozpocząć od dolnego lewego rogu. Ustawiając pierwszy arkusz należy go wstępnie zamocować wkrętami farmerskimi. Do pierwszego prawidłowo ustawionego arkusza podsuwamy kolejne arkusze, które są podciągane „wciskane” na zamkach blachodachówki.

Arkusze należy kłaść w rzędach poziomych od okapu do kalenicy. Ze względu ma symetryczność tłoczenia, ścinki ze skosów narożnych można również wykorzystać w skosach koszowych, ograniczając do minimum odpadowość produktu.

Poszczególne arkusze mocujemy od czoła wkrętami farmerskimi w odpowiednio dobranym kolorze lub w ocynku. Wyjątek stanowi mocowanie pierwszego rzędu pokrycia do pierwszej łaty nośnej. Tam wkręty mocujemy na dnie fali jak na rysunku. 
 

RYNNA KOSZOWA

Przed założeniem rynny koszowej należy sprawdzić powierzchnię dachu i w razie potrzeby wyrównać ją. W odległości ok. 16cm od jej środka, wzdłuż krawędzi kosza, przybić listwy dystansowe. Zakład pod blachę dachówkową powinien być nie mniejszy niż 15 cm. Kosze mocować do łat razem z odpowiednio przyciętą blachą dachówkową za pomocą wkrętów farmerskich w każdym dnie „fali”.


ZABRANIA SIĘ:

Używania narzędzi powodujących efekt termiczny takich jak szlifierki kątowe itp.


CHODZENIE PO DACHU

Po dachu należy chodzić w miękkim obuwiu stawiając kroki tylko na dnie "fali".

UWAGA: Należy przykręcić blachy zanim zacznie się po nim chodzić. Nie wolno zostawiać na dachu nie przymocowanych arkuszy blachy.

Polski
Tagi: