Close

Not a member yet?Register now and get started.

Transport i przechowywanie

 • W razie konieczności dłuższego składowania blach należy bezwzględnie oddzielić arkusze przekładkami. Należy zapewnić pochylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować elementarną osłonę zapewniającą przewiewność.
   
 • Odległość składowanej blachy od podłoża winna wynosić min 200 mm. Te same zalecenia należy stosować do blach ocynkowanych.
   
 • W przypadku samochodowego odbioru, przewoźnik winien zabezpieczyć towar przed zamoknięciem i uszkodzeniem.
   
 • Krawędzie obciętej blachy należy zabezpieczyć lakierem zaprawowym, aby uchronić elementy cięte przed ewentualnych korozją.
   
 • Należy unikać przesuwania arkuszy, aby nie zarysować powierzchni powłoki.
   
 • Do cięcia blach nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących efekt termiczny wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz spowodowanych użyciem niewłaściwych narzędzi spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
Polski
Tagi: