Zapraszamy do składania ofert.

28 stycznia 2022

Zapytanie-ofertowe-Nr-1_2022_NORW-–-panele-fotowoltaiczne

Pobierz

Zapytanie-ofertowe-Nr-1_2022_NORW-–-panele-fotowoltaiczne-załącznik-1-Formularz-ofertowy

Pobierz

Zapytanie-ofertowe-Nr-1_2022_NORW-–-panele-fotowoltaiczne-załącznik-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań

Pobierz

Zapytanie-ofertowe-Nr-1_2022_NORW-–-panele-fotowoltaiczne-załącznik-3-Oświadczenie-dotyczące-RODO

Pobierz

Zapytanie-ofertowe-Nr-1_2022_NORW-–-panele-fotowoltaiczne-załącznik-4-Oświadczenie-o-zgodności-przedmiotu-oferty-ze-specyfikacją-wskazaną-w-zapytaniu-ofertowym-1

Pobierz

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Pobierz